Slide background

TISCAR pojištění

TISCAR pojištění

Pojištění

Ve spolupráci s renomovaným pojišťovacím makléřem zajišťujeme pro klienty tyto služby:

 • audit, poradenství, konzultace
 • risk management
 • sjednávání a správa pojištění
 • likvidace pojistných událostí
 • monitoring vývoje pojistného trhu
 • veřejné zakázky
 • zaměstnanecké benefity
 • vzdělávání a semináře
Naše partnerská pojišťovací makléřská skupina se zaměřuje na pojištění firem a podnikatelů (B2B), a to již od roku 1993. Poskytuje našim klientům služby prostřednictvím stabilizovaného týmu kvalifikovaných odborníků ve všech segmentech pojištění dostupných na pojistném trhu. Významnou součástí služeb je kvalitní risk management a efektivní systém likvidace škod. Naše partnerská pojišťovací makléřská skupina je zcela nezávislá a vždy hájí zájmy svých klientů, díky čemuž se řadí mezi přední makléřské firmy na českém a slovenském pojistném trhu.
 


Jak spolupracujeme:

 • Provedeme rizikovou prohlídku
 • Přezkoumáme Vaše současné pojištění 
a nastavení optimálního pojistného programu
 • Zpracujeme nabídku na vhodný pojistný program pro potřeby Vašeho podnikání
 • Administrativně zastřešíme správu Vašeho pojistného programu
 • Provádíme vlastní likvidační servis v případě pojistných událostí
 • Poskytujeme Vám komplexní poradenský a konzultační servis
 


Pojišťování firem a podnikatelů

Každý obor podnikání má svá specifika a nároky. Zaměřujeme se na precizní sestavení komplexního pojistného programu přizpůsobeného zvláštním nárokům oblasti podnikání každého klienta. Pojistný program může v návaznosti na potřeby klienta zahrnovat kromě běžně sjednávaného pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody i specializované produkty – pojištění ekologických škod, pojištění pohledávek, pojištění přepravy, pojištění stavby a další.

 


Makléř má k dispozici vlastní divizi LIKVIDACE ŠKOD

V případě, že dojde k pojistné události, MAKLÉŘ dělá vše proto, aby minimalizoval Vaši nutnou administrativu spojenou s pojistnými událostmi. Účast zaměstnanců klienta při vzniku pojistné události se tak omezuje pouze na oznámení pojistné události a poskytnutí nezbytných dokladů.

 

Služby související s likvidací pojistných událostí

 • Přijetí klientova oznámení vzniku škody
 • Konzultace a návrh dalšího postupu
 • Zajištění prohlídky likvidátorem našeho makléře/likvidátorem pojišťovny
 • Oznámení vzniku pojistné události pojistiteli
 • Zajištění výplaty zálohového plnění
 • Kontrola správnosti vyplaceného pojistného plnění
 • Evidence škod, poradenství, reporting
   


Každý obor podnikání má svá specifika a nároky. Makléř se zaměřuje se na precizní sestavení komplexního pojistného programu přizpůsobeného zvláštním nárokům oblasti podnikání každého klienta. Pojistný program může v návaznosti na potřeby klienta zahrnovat kromě běžně sjednávaného pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody i specializované produkty – pojištění ekologických škod, pojištění pohledávek, pojištění přepravy, pojištění stavby a další.
 


LIKVIDAČNÍ SERVIS

Ve spolupráci s makléřem poskytujeme efektivní a pružný servis likvidace pojistných událostí. Nutnou administrativu spojenou s vyřízením pojistných událostí se snažíme minimalizovat účast klienta na tomto procesu a omezit jej pouze na oznámení události a poskytnutí nezbytných podkladů.

© 2018 TISCAR s.r.o. All rights reserved.